Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

koffeina
8060 0f94
Reposted frompulperybka pulperybka viaMissTake MissTake
koffeina
8229 f1c4 500
koffeina
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
7015 41e2 500
koffeina
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
koffeina
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNoCinderella NoCinderella

May 20 2015

koffeina
koffeina
3246 dbef
koffeina
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Reposted fromlouve louve viaMissTake MissTake
koffeina
4448 a07b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaMissTake MissTake
koffeina
koffeina

May 02 2015

koffeina
5725 ae4b 500
Boski znak
Reposted fromvs vs viaMissTake MissTake
koffeina
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMissTake MissTake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl