Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

koffeina
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaNoCinderella NoCinderella

June 28 2015

koffeina
7543 5929
Reposted frommwnotty mwnotty

June 22 2015

koffeina
Przecież pan się budzi tylko po to, żeby sprawdzić na zegarze ile jeszcze panu zostało do zaśnięcia. 
— Wojciech Kuczok, 'Widmokrąg'
Reposted fromtengomiedo tengomiedo viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
You only live once, but if you do it right, once is enough.
— Mae West
Reposted fromraindrops raindrops viaNoCinderella NoCinderella

June 18 2015

koffeina
8060 0f94
Reposted frompulperybka pulperybka viaMissTake MissTake
koffeina
8229 f1c4 500
koffeina
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
7015 41e2 500
koffeina
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
koffeina
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viaNoCinderella NoCinderella
koffeina
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNoCinderella NoCinderella

May 20 2015

koffeina
koffeina
3246 dbef
koffeina
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl